ภาพกิจกรรม
วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อวันที่ 1-2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 จัดรูปแบบสลับวันเรียน นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวต้อนรับและอบรมนักเรียนกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า นางรพีพร นันทภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป แนะนำครูใหม่นายภานุพงศ์ ลูกจันทร์ สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นักศึกษาสังเกตการสอน ม.ราชภัฏภูเก็ต และชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติตัวของนักเรียนในป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโคโรน่า โควิด-19 ในโรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มจิตอาสา อสม.หมู่ 7 บ้านบ่อแร่ ได้ตรวจคัดกรองนักเรียนร่วมกับครูตอนเช้าก่อนเข้าโรงเรียนตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (ภาพครูรพีพร ครูหงส์ ครูอู๋ ครูมุก/ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2564,10:28   อ่าน 14 ครั้ง