ภาพกิจกรรม
ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนสะพานหิน อำเภอเมืองภูเก็ต
นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางรพีพร นันทภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และคณะครูประจำชั้นโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ได้รอรับ-ส่ง ดูแลความปลอดภัยให้นักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป เข้าฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนสะพานหิน อำเภอเมืองภูเก็ต เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00น.-11.30 น.(ภาพรองปาริชาติ ครูรพีพร/ข่าวครูชายขอบ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2564,10:31   อ่าน 21 ครั้ง