ภาพกิจกรรม
เขตตรวจราชการที่ 6 ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อรับการติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เขตตรวจราชการที่ 6 โดยมีท่าน ผอ.บุญเลิศ ค่อนสอาด ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สพฐ. , นางลำใย สนั่นรัมย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือวัดผล พร้อมด้วยนางสาวอริศรา ตระกูลวารีสุข และนางสาวอุบลพรรณ มีจิตต์ จากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะติดตามจากเขตพื้นที่การศึกษา เข้ารับฟังการรายงานผลการดำเนินการเตรียมความพร้อม ของโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ และได้ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางในการดำเนินงานเปิดภาคเรียน ตามที่ สพฐ.กำหนด
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2564,10:37   อ่าน 15 ครั้ง