ภาพกิจกรรม
ตรวจ เยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจในสถานการณ์การป้องกันการระบาดเชื้อโรคโคโรนา โควิด-19
นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต และนายปัณณธร ละม้าย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้เข้าตรวจ เยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจในสถานการณ์การป้องกันการระบาดเชื้อโรคโคโรนา โควิด-19 ของสถานศึกษาที่เปิดการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 กับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ การต้อนรับคณะตรวจ เยี่ยม ครั้งนี้ซึ่งมี นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางปัญญา ถากงตา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลากร และนางหฤทัย นวลศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ ได้นำคณะผู้ตรวจ เยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจกับคณะครูปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนในห้องเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเสร็จแล้ว ถ่ายภาพร่วมกัน ณ จุดเช็คอินโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เมื่อวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ตั้งแต่เวลา 13.30น.14.30น (ภาพรองปาริชาติ/ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 2564,10:35   อ่าน 17 ครั้ง