ภาพกิจกรรม
พิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 42
นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ได้เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 42 โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ให้กับโรงเรียนจังหวัดภูเก็ต ในโครงการมูลนิธิสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ โดยความประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 (ภาพผอ.จารุวัฒน์/ข่าวครูชายขอบ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุ
 
 
 
ณ, ศานตมล ใจเพ็ง, Aranyar Chongman และ คนอื่นๆ อีก 15 คน
 
 
แชร์ 1 ครั้ง
 
 

โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 2564,10:57   อ่าน 19 ครั้ง