ภาพกิจกรรม
ตลาดนัดอ่าวน้ำบ่อ
นางปัญญา ถากงตา ครูสอนประจำวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และออกแบบการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย โดยจัดกิจกรรมตลาดนัดอ่าวน้ำบ่อให้นักเรียนได้ขายสิ่งของ ขนม และน้ำดื่ม เพื่อฝึกทักษะการทำงาน และปฏิบัติจริงให้เกิดการเรียนรู้กับนักเรียน ซึ่งมีนายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู อำนวยความสะดวกสถานที่ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมตลาดนัดอ่าวน้ำบ่อในครั้งนี้ ณ หน้าห้องสมุดโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30น.-16.00น. (ภาพ/ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 2564,11:01   อ่าน 22 ครั้ง