ภาพกิจกรรม
กิจกรรมคีตมวยไทย
นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายกิตติ ชินณฤวงษ์สกุล และนายภานุพงศ์ ลูกจันทร์ คณะครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ได้นำนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 40 คน ร่วมพิธีการเปิดกิจกรรมคีตมวยไทยและชมการแสดงคีตมวยไทย นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรับของที่ระลึกกับประธานผู้จัดกิจกรรมแล้วถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้จัดกิจกรรม นักเรียนฝึกทักษะกีฬามวยไทยกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านมวยไทย ณ ลานกิจกรรมห้างเซ็นทรัลภูเก็ต ซึ่งนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 (ภาพรองปาริชาติ ครูกิตติ/ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 2564,11:11   อ่าน 27 ครั้ง