ภาพกิจกรรม
วิทยากรบรรยายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับการลดอัตราการออกการคัน
นายทิวา ลิ่มสงวน ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.ภูเก็ต นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางรพีพร นันทภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนางสาวกัญญารัตน์ วิจาราณ์ หัวหน้าโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับการลดอัตราการออกการคันของนักเรียนให้กับคณะผู้บริหาร คณะครู สพป.นราธิวาส เขต 1 การประชุมยกระดับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อลดอัตราการออกกลางคันของประชากรวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับ โดยผ่านช่องทางระบบโปรแกรม Zoom Meeting จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ตามโครงการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เมื่อวันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 13.00น.-16.30น.(ภาพครูรพีพร ครูอู๋/ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 2565,17:32   อ่าน 27 ครั้ง