ภาพกิจกรรม
ปรับพื้นฐานการเรียนรู้นักเรียน 2565
นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางหฤทัย นวลศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ และคณะครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ร่วมจัดกิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานนักเรียน ประจำศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ โดยดำเนินการจัดกิจกรรมตั้งแต่ วันที่ 9-11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 09.00น-12.00น. ณ โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ (ภาพครูบี/ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2565,10:24   อ่าน 11 ครั้ง