ภาพกิจกรรม
ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี
นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางปัญญา ถากงตา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลากร นางรพีพร นันทภัทดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางหฤทัย นวลศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ นางหทัยรัตน์ เสี้ยมสอน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการเงินพัสดุ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ร่วมกล่าวถวคำถวายสดุดี และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติโดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เมื่อวันที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00น. (ภาพครูบุ๊ค/ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2565,11:02   อ่าน 16 ครั้ง