ภาพกิจกรรม
ไหว้ครู 2565 รอบที่ 1
นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นอนุบาล 2,3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วรับฟังการกล่าวรายงาน โดยหัวหน้าฝ่ายจัดกิจกรรมไหว้ครู นางรพีพร นันทภักดิ์ ประธานในพิธีเจิมหนังสือให้โอวาทขัอคิด คติสอนใจกับนักเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรครูดีศรีอ่าวน้ำบ่อกับ นายปรัชญา บุตรครุธ นางสาวเจษฎารัตน์ สังข์ศิลป์ชัย กิตติ ชินณฤวงษ์สกุล และนางสาวมัชฌิมา ทุ่งคาใน พิธีกรนางสาวอรุณี อิสระโชติ ได้เชิญคณะครูประจำชั้นขึ้นบนเวที นายสหัสวรรษ ประพันธ์ พิธีกร กล่าวประวัติความเป็นมาการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีพิธีไหว้ครู เด็กชายชลกานต์ นนทรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้แทนนักเรียนกล่าวนำบทไหว้ครู และคำปฏิญาณตนของนักเรียน นักเรียนเชิญพานธูปเทียนและดอกไม้ นำมอบไหว้กับครูบนเวทีแล้วเสร็จ คณะครูนักเรียนร่วมชมการแสดงของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นร้องเพลงประสานเพลงพระคุณที่สาม โดยมีคุณครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวณัฐสริลชา เพ็ชรจำเนียร และนายสหัสวรรษ ประพันธ์ ณ อาคารอเนกประสงค์ฟีฟ่าโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เมื่อวันที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30น. -10.00น. (ภาพ ด.ญ.อิสริญดาร์ ยูโซะ, ด.ญ.พัชรี แซ่โค้ว ม.1/ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2565,18:12   อ่าน 24 ครั้ง