ภาพกิจกรรม
ไหว้ครู 2565 รอบที่ 2
นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธีไหว้ครู ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในครั้งนี้ รับฟังการกล่าวรายงาน โดยหัวหน้าฝ่ายจัดกิจกรรมไหว้ครู นางรพีพร นันทภักดิ์ ประธานในพิธีให้โอวาทนักเรียน พิธีกร นางสาวอรุณี อิสระโชติ ได้เชิญคณะครูประจำชั้นขึ้นเวที นายสหัสวรรษ ประพันธ์ พิธีกร กล่าวประวัติความเป็นมาการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีพิธีไหว้ครู นายชลกานต์ นนทรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้แทนนักเรียนกล่าวนำบทไหว้ครู และคำปฏิญาณตนของนักเรียนแล้ว นักเรียนเชิญพานธูปเทียนและดอกไม้ นำมอบไหว้ครูบนเวที คณะครูนักเรียนร่วมชมการแสดงของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นร้องเพลงประสานเพลงพระคุณที่สาม โดยมีคุณครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวณัฐสริลชา เพ็ชรจำเนียร และนายสหัสวรรษ ประพันธ์ ณ อาคารอเนกประสงค์ฟีฟ่าโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เมื่อวันที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 10.30น.-11.30น. (ภาพ ด.ญ.อิสริญดาร์ ยูโซะ, ด.ญ.พัชรี แซ่โค้ว ม.1/ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2565,18:15   อ่าน 25 ครั้ง