ภาพกิจกรรม
เลือกตั้งประธานสภานักเรียน 2565
นายกิตติ ชินณฤวงษ์สกุล หัวหน้ากิจกรรมสภานักเรียน ร่วมกับคณะสภากรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2564 จัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 โดยจัดรูปแบบการเลือกตั้งแบบแบ่งจำนวนนักเรียนตามระดับชั้น ซึ่งนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยการเลือกตั้งที่ 1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยการเลือกตั้งที่ 2 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยการเลือกตั้งที่ 3 ซึ่งแต่ละหน่วยการเลือกตั้งได้แต่งตั้งให้นักเรียนทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการหน่วยเลือกตั้ง และครูเป็นที่ปรึกษาในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง นักเรียนลงคะแนนเสียงในแต่ละหน่วยแล้ว จึงนำหีบลงคะแนนทั้ง 3 หน่วยเลือกตั้งมานับคะแนนรวมกัน นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประกาศผลคะแนนผู้สมัครรับเลือกที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ณ ชั้นล่างอาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เมื่อวันที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 12.30น-14.30น. (ภาพ ด.ญ.อิสริญดาร์ ยูโซะ, ด.ญ.พัชรี แซ่โค้ว ม.1/ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2565,18:20   อ่าน 19 ครั้ง