ภาพกิจกรรม
กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านบ่อแร่ จังหวัดภูเก็ต
นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางหทัยรัตน์ เสี้ยมสอน และนางสาวกันธิชา เกื้อทองสั้น นักศึกษาฝึกสอน ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ให้การต้อนรับคณะนายอำเภอเมืองภูเก็ต นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณ นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอเมืองภูเก็ตและคณะ ได้ให้เกียรติร่วมกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านบ่อแร่ จังหวัดภูเก็ต ชมการแสดงและฟังการขับร้องเพลงหมู่ของนักเรียนจำนวน 32 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนในครั้งนี้ โดยมีผู้ฝึกซ้อมการร้องเพลง นายพงศภัค หย่าหลงและคณะ สมาชิกชมรมศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านบ่อแร่ ณ ชั้นล่างอาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เมื่อวันที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30น-10.30น. (ภาพ/ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2565,11:28   อ่าน 12 ครั้ง