ภาพกิจกรรม
การเรียนการสอนบูรณาการ Eco School 2565
นางหฤทัย นวลศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ และคณะครู โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สพป.ภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการ Eco School ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ซึ่งจัดในรูปแบบฐานการเรียนรู้ ณ โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เมื่อวันที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00น-16.00น. (ภาพครูประจำฐาน/ข่าวครูชายขอบ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 

โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2565,09:32   อ่าน 6 ครั้ง