ภาพกิจกรรม
เครือข่ายอาสาสมัครจิตอาสาชาวต่างชาติ
เครือข่ายอาสาสมัครจิตอาสาชาวต่างชาติ จำนวน 11 คน ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 โดยมีนางรพีพร นันทภักดิ์ นางสาวณัฐสริลชา เพ็ชรจำเนียร และนักศึกษาฝึกสอนร่วมดูแลนักเรียนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ฟีฟาโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เมื่อวันที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 (ภาพ/ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2565,16:10   อ่าน 46 ครั้ง