ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565
นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานพิธีเปิดรับฟังการกล่าวรายงานและได้การกล่าวเปิดงานกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 กล่าวโดยนางสาวกัญญารัตน์ วิจาราณ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวหน้าจัดดำเนินการกิจกรรมได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมแล้ว นางสาวอรุณี อิสระโชติพิธีกรดำเนินรายการกิจกรรม เรียนเชิญนางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชนะการประกวดการแข่งขันตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น และนางปัญญา ถากงตา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลากร ได้เยี่ยมชมฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ซึ่งคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินการกิจกรรมฐานการเรียนรู้พร้อมด้วยนักเรียนแกนนำได้นำเสนอการทดลอง นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ชั้นล่างอาคารเรียน 6 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เมื่อวันที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 09.00น.-14.30น. (ภาพครูประจำฐาน/ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2565,12:43   อ่าน 474 ครั้ง