ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดบางดี สพป.ตรัง เขต 2 ศึกษาดูงาน
นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน 4 ฝ่าย ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวศุภลักษณ์ พรมสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบางดี สพป.ตรัง เขต 2 ซึ่งได้ศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีนางรพีพร นันทภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนางสาวกัญญารัตน์ วิจาราณ์ หัวหน้าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร่วมกันนำเสนอข้อมูลสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตอบข้อซักถาม นางสาวศุภลักษณ์ พรมสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางดีมอบของที่ระลึกให้กับนายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อแล้วถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เมื่อวันที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00น.-12.00น. (ภาพครูดาว/ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2565,12:47   อ่าน 212 ครั้ง