ภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) สพป.กรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงาน
นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน 4 ฝ่าย ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นายชัยวุฒิ พิชญบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) สพป.กรุงเทพมหานคร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา โดยนายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ นางรพีพร นันทภักดิ์ และนางสาวกัญญารัตน์ วิจาราณ์ ร่วมบรรยายการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน และตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะศึกษาดูงาน นายชัยวุฒิ พิชญบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) มอบของที่ระลึกแล้วถ่ายภาพร่วมกัน ณ โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เมื่อ 29 กันยายน 2565 เวลา 10.00น.-12.00น. (ภาพ/ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2565,10:33   อ่าน 69 ครั้ง