ภาพกิจกรรม
มอบรางวัลการประกวดประดิษฐ์กระทงใบตอง วันลอยกระทง 2565
นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ร่วมโครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต จัดการประกวด วันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบรางวัลการประกวดประดิษฐ์กระทงใบตองได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีนักเรียนเข้าการประกวดประดิษฐ์กระทง เด็กหญิงศศินา ศราณุวัฒน์ เด็กหญิงปัณณิตา นาวีว่อง และเด็กหญิงเพชรรดา คุ้มบ้าน ประกวดประดิษฐ์กระทงใบตองได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เด็กหญิงโซฟา สามารถ เด็กหญิงธันยพร ฉิมเงิน และเด็กชายพสธร หงส์โต ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกวดประดิษฐ์กระทงใบตองได้รับรางวัลชนะเลิศชุมชนในเขตตำบลวิชิต นางหทัยรัตน์ เสี้ยมสอน นางสาวกัญญารัตน์ วิจาราณ์ และนายปรัชญา บุตรครุธ ณ โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เมื่อวันที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 08.15น. (ภาพครูกัญญารัตน์/ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2565,11:09   อ่าน 22 ครั้ง