ภาพกิจกรรม
ชนะเลิศกระทงสวยงาม สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม วันลอยกระทง 2565
นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ร่วมเดินกับขบวนแห่กระทง และส่งกระทงเข้าประกวดประเภทสวยงามได้รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ คลองมุดง เทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา17.00น.-21.30น. (ภาพครูบุ๊ค/ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2565,11:13   อ่าน 39 ครั้ง