ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ประจำปีการศึกษา 2565 นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ ฝึกทักษะ เสริมสร้างประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในฐานการเรียนรู้ ศึกษาพันธ์ุปลาและการให้อาหารปลาในกระชัง การอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อม การทำผ้ามัดย้อม ขั้นตอนการผลิตไข่มุก และการทำขนมพื้นบ้าน ณ อินทรฟาร์ม เกาะกลางทะเลหน้าเกาะมะพร้าว ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 15.30 น. (ภาพครูหงส์/ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2566,15:42   อ่าน 32 ครั้ง