ภาพกิจกรรม
โรงเรียนหัวแข็ง ปีที่ 7 ประจำปี 2565
นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางรพีพร นันทภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยคณะครูรับมอบของรางวัลในโครงการโรงเรียนหัวแข็ง ปีที่ 7 ประจำปี 2565 ซึ่งโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อได้ดำเนินกิจกรรมตามภาระงานผ่านการประเมินจากคณะกรรมการโครงการผ่านเกณฑ์ระดับ A ณ โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เมื่อวันที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. (ภาพ/ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2566,14:41   อ่าน 15 ครั้ง