ภาพกิจกรรม
กรรมการตรวจกระดาษคำตอบแบบปรนัยและอัตนัย โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ประจำปีการศึกษา 2565

นางสาวพัชรินทร์ อยู่เดช ครูฝ่ายวิชาการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจกระดาษคำตอบแบบปรนัยและอัตนัย โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ซึ่งจัดการทดสอบโดยสํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้ร่วมการประชุมและปฏิบัติการตรวจข้อสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมพุดภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ตั้งแต่เวลา08.30น - 12.00น. (ภาพสพป.ภูเก็ต/ข่าวครูชายขอบ)

 
 

 

โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2566,10:20   อ่าน 11 ครั้ง