ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะกรรมการกีฬาชักกะเยอสากลเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาจังหวัด ภาค 4
นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ คณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการกีฬาชักกะเยอสากลเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการแข่งขันและเข้าพักเก็บตัวในการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาจังหวัด ภาค 4 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ จ.ภูเก็ต (ภาพครูชายขอบ/ข่าวครูสุ่ย)
#https://www.facebook.com/aonambor/
 
#https://www.phuketarea.go.th/web/show_all_article.php?member=16
 
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2566,12:02   อ่าน 25 ครั้ง