ประกาศราคาการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคารจ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (อ่าน 14) 18 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เรื่อง ประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ (อ่าน 16) 18 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 108ล/59-ข (อ่าน 16) 18 ต.ค. 64