ประกาศโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 82) 29 มี.ค. 66
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 112) 13 มี.ค. 66
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 114) 13 มี.ค. 66
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 481) 01 เม.ย. 65
เรื่อง ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 509) 10 มี.ค. 65
เรื่อง ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 869) 23 ก.พ. 65