ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : สอบเข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวิชิตสงคราม
ชื่อนักเรียน : นางสาวอภิญญา รุ่งเรือง
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2563,21:01   อ่าน 22 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบเข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ชื่อนักเรียน : นางสาวสุนิศา มัจฉาเวช
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2563,21:00   อ่าน 25 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบได้ศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ชื่อนักเรียน : นางสาวชลธิชา วรรณพัฒน์
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2563,22:40   อ่าน 31 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เพาะเห็ดนางฟ้าตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2563,14:44   อ่าน 39 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งจังหวัดภูเก็ต กีฬาวู้ดบอล เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ประเภททีม และประเภทเดี่ยว
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2563,14:38   อ่าน 34 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งจังหวัดภูเก็ต กีฬากรีฑา เหรียญทองแดง
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2563,14:37   อ่าน 35 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ต กีฬาเปตอง เหรียญเงิน
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2563,14:36   อ่าน 34 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลการทดสอบ O-Net ม.3 เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2560 2561 2562
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2563,14:32   อ่าน 28 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลการทดสอบ RT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2563,14:27   อ่าน 29 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดง ระดับประเทศ ประกวดคัดลายมือ ป.1-ป.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงรินลดา ปลูกพืช
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 2563,23:23   อ่าน 67 ครั้ง