ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ประดิษฐ์กระทงลอย
ชื่อนักเรียน : ประกวดการประดิษฐ์กระทงลอย
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2563,15:38   อ่าน 355 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ประกวดประเภทเพลงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ชื่อนักเรียน : ประกวดประเภทเพลง
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 2563,11:17   อ่าน 367 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงการยุวชนประกันภัย ประกวดประเภทเพลงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ชื่อนักเรียน : วงดนตรีโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 2563,13:04   อ่าน 407 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา และประชาชน ประจำปี 2563 จังหวัดภูเก็ต
ชื่อนักเรียน : กีฬาวู๊ดบอล
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2563,10:22   อ่าน 381 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อนักเรียนนักศึกษาและประชาชน ประจำปี2563
ชื่อนักเรียน : กีฬาเซปักตะกร้อ
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2563,10:21   อ่าน 316 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันประเภทกีฬาวู๊ดบอล กีฬานักเรียนนักศึกษา และประชาชน ประจำปี 2563 จังหวัดภูเก็ต
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2563,09:45   อ่าน 413 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อนักเรียนนักศึกษาและประชาชน ประจำปี2563
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2563,09:41   อ่าน 363 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบเข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวิชิตสงคราม
ชื่อนักเรียน : นางสาวอภิญญา รุ่งเรือง
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2563,21:01   อ่าน 564 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบเข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ชื่อนักเรียน : นางสาวสุนิศา มัจฉาเวช
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2563,21:00   อ่าน 679 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบได้ศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ชื่อนักเรียน : นางสาวชลธิชา วรรณพัฒน์
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2563,22:40   อ่าน 423 ครั้ง