ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางหทัยรัตน์ เสี้ยมสอน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2922738
อีเมล์ : hathairats.sorn@gmail.com
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2563,10:17  อ่าน 19 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลการประเมิน O-net เพิ่มมากกว่าระดับประเทศ
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2563,10:17   อ่าน 19 ครั้ง