ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แฟ้มสะสมผลงาน
ชื่ออาจารย์ : ชัยยุทธ ฟักมงคล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2563,11:04  อ่าน 67 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แฟ้มสะสมผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายชัยยุทธ ฟักมงคล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2563,21:38  อ่าน 122 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการคุมสอบ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชรินทร์ อยู่เดช
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2563,18:27  อ่าน 84 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการทดสอบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV TELETRAINING ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชรินทร์ อยู่เดช
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2563,18:25  อ่าน 76 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การอบรมตามโครงการอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชรินทร์ อยู่เดช
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2563,18:23  อ่าน 79 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู วิธีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE ONLINE และผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชรินทร์ อยู่เดช
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2563,18:22  อ่าน 129 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากรกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตามโครงการ "ค่ายคุณธรรมนำชีวิต"
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชรินทร์ อยู่เดช
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2563,18:17  อ่าน 57 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สอบผ่านหลักสูตรสำหรับข้าราชการ ผ่านระบบ E-Learning จาก www.thaihonesty.org เครือข่ายสุจริตไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชรินทร์ อยู่เดช
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2563,18:14  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ชั้นป.1-ป.6 งานศิลปหัตกรรมวิชาการของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชรินทร์ อยู่เดช
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2563,18:11  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประเมินผล โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชรินทร์ อยู่เดช
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2563,18:07  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..