ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 2564,09:59  อ่าน 43 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้มีผลงานดีเด่นพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2563,09:57  อ่าน 135 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการประกวดกระทง 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัญญารัตน์ วิจาราณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2563,19:06  อ่าน 130 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการประกวดกระทง 2563
ชื่ออาจารย์ : นายปรัชญา บุตรครุธ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2563,19:04  อ่าน 155 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูต้นแบบวิชาภาษาไทย 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐสริลชา เพ็ชรจำเนียร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 2563,11:13  อ่าน 140 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ประกวดประเภทเพลงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ชื่ออาจารย์ : กิตติ ชินณฤวงษ์สกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 2563,11:06  อ่าน 144 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการประเมิน O-net เพิ่มมากกว่าระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางหทัยรัตน์ เสี้ยมสอน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2563,10:17  อ่าน 122 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 เหรียญทอง ระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัญญารัตน์ วิจาราณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2563,10:15  อ่าน 156 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 เหรียญทอง ระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2563,10:14  อ่าน 121 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยาการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางหทัยรัตน์ เสี้ยมสอน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2563,09:54  อ่าน 118 ครั้ง
รายละเอียด..